Naturruta!

Denna termin läser vi naturkunskap. En uppgift vi har fått är att välja två naturrutor att hålla koll på! Nu har jag valt två naturrutor jag ska besöka sex gånger denna termin för att följa deras förändring.

Ruta 1

Min naturruta 1 ligger i Hässelby strand, Stockholm, på ett öppet fält nära en skog. I min ruta finns det väldigt mycket olika växter och ligger där mycket solljus kommer åt då det inte finns något som skymmer dem. Det finns inget runt omkring som skyddar växterna för regn och vind. Det märks att rutan inte är välbesökt av människor då växterna är orörda och gräset är högt även fast den är öppen och väl synlig . Precis bakom (där jag står och fotar) och framför rutan finns stigar där mycket människor rör sig. Bilderna är tagna 2/9-17 och även om hösten är här så ser det fortfarande väldigt grönt ut i min naturruta! Ska bli intressant att se vad nästa besök har att komma med.

img_0499-e1505159847368.jpg

 

Ruta 2

Min naturruta 2 är inte belägen långt ifrån min naturruta 1. Den här rutan ligger precis bakom ruta inne i skogen vilket gör att platsen ser mörk ut i jämförelse med naturruta 1. I min naturruta 2 är det mer skuggigt då det finns massa träd runt omkring som skymmer och skyddar mot nederbörd, vind etc.  Här ser man även löv och kvistar från träden nere marken. Hösttecken! Det är väldigt grönt i min ruta dock kan man se längst ner på den stora bilden hur vissa växter blivit gula. Dessa bilder är tagna 2/9-17. Nästa inlägg ska jag ta reda på vad dessa växter heter då jag ska artbestämma fem växter!

IMG_0504

 

 Mina naturrutor är belägna där punken är på kartanSkärmavbild 2017-09-11 kl. 21.41.10

Detta var en kort beskrivning av mina naturrutor. Jag ska fortsätta att besöka och dokumentera alla förändringar! Vi hörs snart igen.

/C

Annonser

VFU2 Klass 1b

Lektionen som jag förberedde inför besöket av min lärare från Uppsala Universitet handlade om nyckelpigans livscykel. Jag har tidigare haft lektioner om andra livscyklar tex fjärilens.

                                                Fjärilens livscykel
IMG_0192

Jag började lektionen på runda mattan med en film från http://www.beta.sli.se (Pia nyckelpigan, ca 5 minuter lång) som handlar om nyckelpigans liv. Därefter diskuterade vi filmens innehåll tillsammans och gick igenom vad eleverna lärt sig.

Eftersom att filmen var väldigt kort innehöll den inte så mycket fakta. Därför läste jag även en fakta text ur ”Första insekts boken” och stannade upp i texten och ställde frågor. Eleverna fick sedan diskutera i par kring frågorna. Vi diskutera sedan svaret gemensamt.

Vi gick sedan igenom nyckelpigans olika stadier i livet gemensamt på smartboarden.

Sen kom vi till det roliga: FÄRGLÄGGAAAA! Det tycker eleverna är så roligt.

  Nyckelpigans livscykel
IMG_0190

IMG_0194

____________________________________________________________________________________________

Årskurs och ämne

Årskurs 1 NO

Kursplanens syfte
Vilken/vilka förmåga/förmågor (Lgr11) ska eleverna utveckla?

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer naturen.

Centralt innehåll som ska behandlas (Lgr11)
Vilket? Precisera vilket moment eleverna ska arbeta med.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Eleverna ska arbeta med nyckelpigans livscykel.

Mål för lektionen och genomförande
Hur ska du genomföra lektionen? Hur tydliggör och konkretiserar du målet med arbetsmomentet? Ange tidsåtgång för de olika momenten. Beskriv så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra lektionen.

Genomgång 15 min – Jag börjar lektionen på runda mattan i klassrummet där jag läser en fakta text om nyckelpigan. Jag kommer att stanna upp i texten för att ställa frågor och eleverna ska få diskutera i par om frågorna jag ställer. Vi diskuterar sedan svaren gemensamt.

Lektion 25 min – På smartboarden kommer jag ha bilder på nyckelpigans olika stadier (ägg, larv, puppa och nyckelpiga). Bilderna ligger huller om buller så vi ska gemensamt gå igenom ordningen och namnge de olika stadierna.
Jag delar sedan ut ett arbetsblad med bilder som jag satt ihop där de ska få skriva de olika livscyklarna under varje bild och sedan färglägga.

Avslutning 5 min. Vi kommer att knyta ihop säcken med frågan; ”Vad har vi övat på idag?”.

Bedömning
Mot vilket/vilka kunskapskrav ska eleverna bedömas? (ex: ”eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp”). Hur vet du vad eleverna har lärt sig/är på väg att lära sig? 


Eleven ger exempel på livscykler hos några djur.

Genom diskussionen på mattan kan jag höra elevernas resonemang. Det är viktigt för mig att varje barn kommer till tal. Arbetsbladen som eleverna lämnar in kommer också att användas som bedömningsunderlag.

BOM bild 9A – vad tänker du på?

Den länk som jag valde som inspiration till mig lektionsplanering är :
http://linesdotsanddoodles.blogspot.se/2011/03/whats-in-your-brain-portraits-3rd-grade.html

Titel: Vad tänker du på?

Tidsomfattning: två lektioner. 45minx2

Årskurs: Åk 3

Mål:

  • LGR11, Bild: förmåga:  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • LGR11, Bild: Centralt innehåll: Teckning, måleri, modellering och konstruktion

Konkretiserande mål:
Målen för barnen med min lektion går ut på att:

  • Ta bild på sitt eget ansikte med hjälp av skolornas Ipads. Kunna använda Ipaden.
  • Rita sin egen spegelbild genom att använda sig av den tilldelade bilden på sig själv.
  • Få en inblick hur vi tänker olika och genom att rita sin egna porträtt bild få en inblick i att i grund och botten är vi lika, men att vi samtidigt är väldigt olika.

Syfte:
Genom att rita sin egen porträttbild är mitt mål att eleverna själva får uttrycka sin personlighet och vad dom tänker genom till exempel färgval och attribut.

Material:
Ipads
Färgpennor
Blyertspennor
Papper

Undervisning:
Lektion 1

  • Förklara de konkretiserade målen och uppgifterna med lektionen så att eleverna kommer att få förståelse för vad de förväntas att göra.
  • Introduktion om att man i grund och botten faktiskt ser likadana ut.  Men att alla har olika personligheter, tankar, känslor osv och det är det eleverna ska framföra i sin målning.
  • Förklara att eleverna ska ta en ansiktsbild på sig själva med Ipads och sedan rita av sin bild med hjälp av blyertspennor. Huvudet skall vara ”öppen” för därifrån kommer deras tankar att ”exploderas”!

Lektion 2

  • Här har dom redan ritat av sig själva och deras tankar.Nu ska bilderna bara färgläggas. Med hjälp av Ipaden och den tagna självporträttet skall dem kunna inkludera sin egen ögonfärg, hårfärg, hudfärg och klädsel i deras målning.
  • När alla elever är klara med sitt självporträtt får de berätta om deras tankar.

Bedömning: Jag kommer att bedöma elevernas färdigheter i målning och fotografering samt elevernas form-färgval och hur de reflekterat samt tolkat uppgiften.

Tillämpning: Genom att lyssna på instruktioner och inkludera allt som ska finnas med i självporträttet. Att eleverna målar sitt ”egna” självporträtt och och har förståelse för uppgiftens syfte.

 

Bom musik 8b – Reflektion på att leda musiklektion

Reflektion över hur du tyckte att er lektion gick. Vad var svårt/lätt? Gick det som förväntat? Skulle ni kunna gjort på något annat sätt?

musik

På musiklektionen blev vi tilldelade en uppgift där vi två och två skulle leda en musiklektion. Jag parade ihop mig med Shewa och vi fick snabbt en klar bild utav vad vi ville göra på våran lektion. Vi valde att köra en musikquiz/kamp där vi skrev en mening utav en låt, artist namn och ritade bilder och ”eleverna” skulle sjunga låten eller en låt av artisten som stod på pappret. Det var inte alls svårt utan vi hade jättekul. Det gick väl inte som förväntat eftersom att Shewa var sjuk och hade inte så mycket krafter i kroppen. Det blev då att vi stressade igenom hela leken för att få det överstökat. Men jag hoppas att klassen tyckte det var kul ändå. Det vi hade kunnat göra annorlunda var att ha en powerpoint istället för att skriva allt på papper. På så sätt skulle alla se samtidigt vad som står och det skulle vara större och tydligare. Vi satt på musiklektionen och såg att en annan grupp hade gjort en powerpont och sa ”fan, vi borde gjort också gjor en”. Det är lätt att vara efterklok 🙂

 

BOM bild 9B – länksamling

Här är några länkar som inspirerar mig och som jag förhoppningsvis kommer att ha användning för till min egen undervisning i framtiden!

 

 

 

 

 

 

 

BOM BILD 6C -reflektion

Vårt filmprojekt vi hade med temat hållbar utveckling var väldigt roligt och något jag aldrig gjort tidigare. Jag  fick nya lärdomar  gällande samarbete med mina kursare och nya digitala plattformer. I början lät det så komplicerat med alla appar man skulle använda sig utav och alla bilder man skulle ta. När vi väl satte igång så gick allt så smidigt och bra. Vår grupp samarbetade jättebra och helt plötsligt var det inte alls så svårt som man trodde. Det visade sig att man behöver tålamod.

Det jag lärde mig under filmprojektet är hur smidigt allt kan gå ifall man samarbetar och lär varandra. Vi trodde inte att vi skulle bli klara så fort som vi blev men vi lyckades pga samarbetet vi hade och hur bra vi kom överens. Vi blev så nöjda med vår film i slutet att vi satt och kollade på den om och om igen. Våra ”gubbar” som vi gjorde utav glödlampor och toalett rullar var vi nog mest stolta över.

Miljöfrågor är ju ständigt aktuellt att arbeta med i Lgr 11 och att diskutera hållbar utveckling.  Som lärare vill jag förklara för mina elever  hur viktigt det är att kunna ta tillvara på och återanvänd material speciellt ur ett konsumtions och ekonomiskt perspektiv. En bildlektion jag skulle göra med mina elever är att para ihop dem två och två. Eleverna får i uppgift att ta med sig några gamla saker eller något gammalt material och skapa något nytt av det. Det finns inga begränsningar över vilka material de får använda. Exempelvis så kan dom hämta pantburkar som eleverna kan klippa och skapa blommor utav dem eller tidningar för att göra en klänning osv.

Man kan även skapa något utav papper som man sparat under skolterminens gång. Det gör att man arbetar mot en miljömedvetenhet angående pappersförbrukning som är ett av målen för att få grön flagga till sin skola. (Björneloo, 2014, ss. 53-54)

Referens:

Björneloo, Inger (2014). Hållbar utveckling –  att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm; Liber AB

BOM BILD 8 – lerdröm

Dagens övning bestod av lera som man skulle använda sig av för att konstruera en drömbild. En egen version av hur man tolkar sina egna drömmar. Vi arbetade två och två för detta projekt. Vår lerdröm föreställer godis av olika sorter. Vi lyckades få med min favorit godissort som är lakrits och hallon dödskallen. Det har varit min favorit sen jag var liten!

13262152_1725457294408269_93024258_o.jpg