VFU2 Klass 1b

Lektionen som jag förberedde inför besöket av min lärare från Uppsala Universitet handlade om nyckelpigans livscykel. Jag har tidigare haft lektioner om andra livscyklar tex fjärilens.

                                                Fjärilens livscykel
IMG_0192

Jag började lektionen på runda mattan med en film från http://www.beta.sli.se (Pia nyckelpigan, ca 5 minuter lång) som handlar om nyckelpigans liv. Därefter diskuterade vi filmens innehåll tillsammans och gick igenom vad eleverna lärt sig.

Eftersom att filmen var väldigt kort innehöll den inte så mycket fakta. Därför läste jag även en fakta text ur ”Första insekts boken” och stannade upp i texten och ställde frågor. Eleverna fick sedan diskutera i par kring frågorna. Vi diskutera sedan svaret gemensamt.

Vi gick sedan igenom nyckelpigans olika stadier i livet gemensamt på smartboarden.

Sen kom vi till det roliga: FÄRGLÄGGAAAA! Det tycker eleverna är så roligt.

  Nyckelpigans livscykel
IMG_0190

IMG_0194

____________________________________________________________________________________________

Årskurs och ämne

Årskurs 1 NO

Kursplanens syfte
Vilken/vilka förmåga/förmågor (Lgr11) ska eleverna utveckla?

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer naturen.

Centralt innehåll som ska behandlas (Lgr11)
Vilket? Precisera vilket moment eleverna ska arbeta med.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Eleverna ska arbeta med nyckelpigans livscykel.

Mål för lektionen och genomförande
Hur ska du genomföra lektionen? Hur tydliggör och konkretiserar du målet med arbetsmomentet? Ange tidsåtgång för de olika momenten. Beskriv så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra lektionen.

Genomgång 15 min – Jag börjar lektionen på runda mattan i klassrummet där jag läser en fakta text om nyckelpigan. Jag kommer att stanna upp i texten för att ställa frågor och eleverna ska få diskutera i par om frågorna jag ställer. Vi diskuterar sedan svaren gemensamt.

Lektion 25 min – På smartboarden kommer jag ha bilder på nyckelpigans olika stadier (ägg, larv, puppa och nyckelpiga). Bilderna ligger huller om buller så vi ska gemensamt gå igenom ordningen och namnge de olika stadierna.
Jag delar sedan ut ett arbetsblad med bilder som jag satt ihop där de ska få skriva de olika livscyklarna under varje bild och sedan färglägga.

Avslutning 5 min. Vi kommer att knyta ihop säcken med frågan; ”Vad har vi övat på idag?”.

Bedömning
Mot vilket/vilka kunskapskrav ska eleverna bedömas? (ex: ”eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp”). Hur vet du vad eleverna har lärt sig/är på väg att lära sig? 


Eleven ger exempel på livscykler hos några djur.

Genom diskussionen på mattan kan jag höra elevernas resonemang. Det är viktigt för mig att varje barn kommer till tal. Arbetsbladen som eleverna lämnar in kommer också att användas som bedömningsunderlag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s